Pompeu Fabra, el modernitzador del català

pompeu-fabra-i-pochDurant l’estiu de l’any 1890 es va encetar a la revista L’Avens la coneguda com Campanya lingüística de L’Avenç, es tractava de la publicació d’una sèrie d’articles amb la intenció de “modificar l’ortografia i posar el llenguatge escrit d’acord amb el llenguatge parlat”. La campanya es va reforçar l’any següent amb el canvi de grafia del títol de la revista, substituint L’Avens  per L’Avenç i reintroduint l’ús de la ç, i amb la publicació de l’Ensayo de gramàtica del catalán moderno de Pompeu Fabra a cura de la llibreria de L’Avenç.

Continua llegint

Anuncis

Guillem de Poitiers, el duc trobador

El llatí vulgar, entés com el llatí parlat pel poble i com l’oposat al llatí clàssic i literari, és el bressol de les anomenades llengües romàniques o neollatines, d’arrel indoeuropea i parlades en un territori que comprén bàsicament l’Europa sud-occidental i el nord dels Balcans, territoris de l’Imperi Romà que per eixe motiu solen anomenar-se Romània; alguns autors, però, estenen la Romània a la totalitat de l’Amèrica del Sud i Central i la part de l’Amèrica del Nord on també es parla alguna d’eixes llengües romàniques. Continua llegint